Pentru atingerea perfectiunii - Va oferim cheia succesului.
 

Приветствие Декана

Факультет Экономических Знаний, в составе Международного Свободного Независимого Университета Молдовы, встретил своих первых студентов в октябре 1992 года, став первым частным факультетом в данном профиле в Республике Молдова. В 2002 году 16 июня, данный факультет был аккредитован Национальной Высшей Аттестационной и Аккредитованной Комиссией, в соответствии с существующим законодательством.
Задача Факультета Экономических Знаний состоит в профессиональной подготовке специалистов в экономике, способных быстро и эффективно интегрироваться в экономической сфере, отвечать требованиям на будущих рабочих местах как внутри нашей страны, так и за рубежом, развивать у студентов креативность и состоятельность в соответствии с требованиями общества, основанные на знаниях.

 

НОВОСТИ / СОБЫТИЯ

 • Susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei BURLEA Ecaterina cu tema „Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii”

  15.02.2017

  La data de 03.03.2017, ora 1500, în ședința Consiliului Științific Specializat D 34.521.03-15 din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, et. 2, bir. 212, va avea loc susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei BURLEA Ecaterina cu tema „Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii”, specialitatea 521.03 - Economie şi management în domeniul de activitate.

 • Întîlnire cu Andrei Galben, Academician și Rectorul ULIM

  09.02.2017

  Joi, 9 februarie, a avut loc întilnirea rectorului ULIM, Academician Andrei Galben cu studenților grupelor cu predare în limba rusă a facultăți Științe Economice. La întîlnire rectorul a invitat studenții la discuție și sa intresat de problemele acestora. Astfel, în urma întîlnirii sa decis să fie lansată cutia studenților (o cutie în holul universității, unde studenții vor putea lasa ravașe dn-lui rector)

 • Susținerea tezei de doctor în economie a dnei Guzun Stela, cu tema „Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova”

  23.01.2017

 • Susținerea tezei de doctor în economie a dlui SĂLĂVĂSTRU Valerian cu tema EFICIENTIZAREA UTILIZĂRII SURSELOR EXTERNE DE FINANȚARE ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI ROMÂNIEI

  22.08.2016

 • SYMPOSIA STUDENTIUM, MASTERANDUM, DOCTORANDUM 2016

  20.04.2016

 • Показано 1 - 5 из 88 новостей