• Catedra Business şi Administrare, REI şi TURISM

    Facultatea Ştiinţe Economice, componentă a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, şi-a întâmpinat primii studenţi în octombrie 1992, fiind prima facultate particulară cu acest profil din Republica Moldova. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este de a forma specialişti în economie, cu o temeinică pregătire profesională, capabili de a se integra rapid şi eficient, şi de a răspunde exigenţelor locurilor de muncă unde se vor angaja pe piaţa muncii internă şi internaţională, de a dezvolta studenţilor aptitudini de creativitate şi competitivitate, în concordanţă cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.

         Catedra BA, REI, TURISM reprezinta una din subdiviziunile structurale de baza cu caracter metodico-didactic a Facultătii Stiinţe Economice ce are o direcţie prioritară în organizarea şi pregătirea la un nivel înalt a studenţilor ciclului I, ciclului II și ciclului III.

  • Chaire Finance, banques et comptabilité

    Catedra „Finanțe, Bănci şi Contabilitate” reprezintă una din subdiviziunile structurale de bază ale Facultății Ştiințe Economice, în cadrul catedrei activează 7 cadre didactice titulare (printre care: dr., conf.univ., lectori universitari) și 3 cadre didactice prin cumul.

  • Chaire Cybernetique et Informatique Economique

    La chaire de cybernétique et l’informatique economique a été créé en 2009 par la fusion de la chaire Mathématiques et statistique et la chaire Informatique.