• Finanțe, Contabilitate și Cibernetică Matematică

  • Catedra Cibernetica si Informatica Economica

    Catedra Cibernetică şi Informatică Economică a fost constituită în a 2009 prin comsarea Catedrei „Matematică şi Statistică” şi a Catedrei „Informatică”. Direcţia prioritară a catedrei constă în organizarea şi pregătirea la un nivel înalt a studenţilor la specialitatea Informatică Economică precum şi în organizarea şi petrecerea cercetărilor ştiinţifice la profilul cibernetică şi matematică aplicată.